Come to swim with us on Friday 24th of November. 
You can enjoy the pool, water slide, waves etc.

Meet us at 18:30 in front of "Městské lázně Hradec Králové" , (adress Eliščino nábřeží 842,Hradec Králové)

Event starts: 
23/11/2018 -
18:30 to 22:00
Place: 
Městské lázně Hradec Králové
Event type: 
Restrictions: 
  • None