Erasmus je úzce spojen s jazyky – někdy máme problém se jasně vyjádřit, ale většinou si tyto výzvy a samotný proces komunikace užíváme, protože nám umožňuje sdílet naše myšlenky a učit se jeden od druhého. Máme skvělou příležitost použít jazykové dovednosti, které jsme získali ve škole, ve skutečných životních situacích. To nám umožňuje uvědomit si, jak důležité a zajímavé mohou cizí jazyky být, a proto jsme se rozhodli uspořádat španělský večer.

Připravili jsme papíry se základními slovy a frázemi a požádali naše španělsky mluvící kamarády o malý úvod do tohoto nádherného jazyka. Všichni jsme se sešli v příjemném baru Na Soutoku, objednali jsme si drinky a dali se do řeči (a do učení). Naši přátelé ze Španělska a Latinské Ameriky ukázali, že nejsou jen dobrými společníky, ale také výbornými učiteli. Všichni zúčastnění byli hladoví po nových znalostech a dostali se do skvělé studijní nálady, takže jsme se na chvíli cítili jako v pravém španělském baru, kde se od stěn odrážela španělská slovíčka a vytvářela vskutku zajímavou atmosféru. Natolik jsem se ztratili v našich konverzacích, že jsme se nestačili divit, když se nachýlil čas zavíračky a my jsme se museli dát na odchod – se spoustou nových poznatků v hlavách a s hřejivým pocitem z krásně stráveného večera s přáteli v srdcích.

 

ENG

Erasmus experience is tightly connected with languages – sometimes we struggle to express our ideas clearly, but most of the time, we enjoy the challenge, and the process of communication as it allows us to share our thoughts and to learn one from another. We have a great opportunity to use the language skills we learnt in school in real life. And because we see how important and interesting can languages be, we decided to organize a Spanish language evening.
We prepared sheets with basic words and phrases and asked our Spanish speaking friends to give us a little introduction to this beautiful language. We all gathered at a nice bar Na Soutoku, ordered our drinks, and got to talk (and learn). Our Spanish and Latin American friends proved to be not only good companions, but also excellent teachers. All the participants were thirsty for knowledge and got into great learning mood so for a while we felt like in a traditional Spanish bar with Spanish words echoing through the air. Before we knew it, the bar was closing and we were leaving with a lot of new information and with happy feelings after some quality time spent together.

Miroslav Miguel Jindra
Active member, ESN Buddy System HK