PAINTING STONES FOR CHARITY

Dne 10. Dubna jsme připravili pro zahraniční studenty event v rámci SocialErasmu jménem “Painting stones for Charity”. Celkově se zúčastnilo 6 zahraničních studentů a SocialErasmus Koordinátor. Studenti měli volnou ruku nad tím, co a jak chtěli kreslit. Nápady měli pěkné. Nakreslili různé domečky, zvířata i mnohobarevné květiny. Tato akce se studentům velice líbila a i po třech hodinách stále měli co kreslit. Dohromady se nakreslilo cca 35 kamenů, které se budou darovat charitě v Hradci Králové, která ho v rámci Mezinárodního festivalu Divadla evropských regionů, bude prodávat. Výtěžek je určený na podporu Střediska rané péče Sluníčko, ze kterého budou nakoupeny pomůcky pro děti s autismem, Downovým syndromem, s vadami zraku i dalším postižením. Pokud byste chtěli také pomoci stačí namalované kamínky doručit do 28. Června na adresu Komenského 266, 500 03 Hradec Králové.

EARTH HOUR

24. března se uskutečnila Hodina Země 2017. 
Hodina Země je tzn. Happening, který má za úkol zvýšit povědomí o klimatických změnách. Jde o celosvětovou akci, do které se zapojují obce, firmy i jednotlivci. A i my, ESN BS HK, jsme ji vzali do svých rukou. V case od 20:30 až 21:30 jsme vytáhli naše zahraniční studenty ven, zhasnuli všechna světla a rozsvítili svíčky. A to je to nejmenší, co jsme mohli udělat. Tato akce byla pro dobrou věc a studentům se velice líbila. A co můžete pro planet udělat vy? Inspirovat se můžete na Facebookové stránce “hodinazemecr”.  A příští rok opět s ESN BS HK Hodina Země 2018 24. Března od 20:30 hodin. 

Iri Nguyen
SocialErasmus coordinator, ESN Buddy System HK