ESN Hradec Králové je studentská organizace, která pod původně vznikla vznikla v Hradci Králové roku 2003 na Univerzitě Hradec Králové a to pod původním jménem  jménem Buddy System Hradec Králové. V současné době má organizace kolem 30 aktivních členů, přičemž neustále usilujeme o růst této členské základny.

Hlavním cílem organizace je pomáhat zahraničním studentům během jejich pobytu v Hradci Králové. Většinou jsou tu v rámci programu Erasmus+, ale také v rámci spousty dalších programů.

Pro zahraniční studenty znamená studium v Hradci Králové novou zkušenost, poznávání spousty neznámých míst a obvykle pro ně není moc snadné zorientovat se ve městě a na univerzitě. Častým problémem je také jazyková bariéra. Právě proto jsou tu členové ESN BS HK, kteří se snaží o to, aby měli zahraniční studenti pobyt v Hradci co nejjednodušší a pomáhají jim se všemi problémy, které mohou nastat. V Hradci každý semestr máme 70 - 140 zahraničních studentů ze zemí kolem celého světa.

Poté, co přijedou do České Republiky, pomůžeme jim dostat se z Prahy do Hradce, případně je vyzvedneme, kde potřebují. Asistujeme jim při ubytování na kolejích a pomůžeme jim s vyřízením všech potřebných dokumentů (městská karta, ISIC atd.). Zároveň organizujeme spoustu akcí, výletů, party a dalších akcí, díky nimž mají příležitost ke společnému trávení volného času a poznávání se navzájem.